skip to Main Content

thalassa thalassa

~ Θάλασσα Θάλασσα ~

Práce Eriky Velické mi vždy připomene něco velkorysého, útulného a prázdného zároveň. V jejích instalacích, které jsou spíše scénami z vnitřního života, se dá zažít mrazivý pocit intimity. Erika pracuje s figurou ženského těla a její přirozenou proměnou. Její postavy neukazují jen fyzickou krásu, ale odhalují i vnitřní pochody a myšlenky, které dokreslují architektura a objekty.

Ve výstavě ,,thalassa thalassa“ pracuje s tématem dívčí puberty, překročením hranice mezi dětstvím a dospělostí, kdy domov přestává představovat náruč rodičů, dům nebo dokonce vlastní tělo – pocit domova je vyštván někam ven, do větru, vlnobití a mlhy. ,,thalassa thalassa“ zní jako zaklínadlo, po jehož vyslovení projdeme bránou do jiného světa, kde věci ztrácí pevnou podobu. Vydáváme se na pouť za znovu nalezením domova, který už není konkrétním místem, ale spíš pocitem klidu, vyrovnanosti a jistoty. (text Adéla Brož City Surfer Office)

Back To Top