skip to Main Content

Ein Traum über Mitteleuropa

Erika Velická se v nástěnné instalaci Ein Traum über Mitteleuropa (2017) zabývá tématem strachu. Jde o jakýsi záznam události odehrávající se v bezčasí, ne o rekapitulaci příběhu. Vznikal paralelně s velkoformátovou sestavou Nazdar Ďáble, budovanou na polaritě monumentálního dřevěného posedu a jeskyně. Tematizuje dramatický vztah pozorovatel versus pozorovaný. Myšlenky, představy, které se odvíjely kolem hlavní ideje, Erika Velická zaznamenávala prostřednictvím objektů drobnějších rozměrů, kreseb a grafik. Nástěnnou instalaci tvoří různorodá kolážová sestava. Velickou zajímá problematik hranice, krajinné i sociální. Kriticky prozkoumává prostoru přírodního/zvířecího a sociálního/lidského. Neurčitý mezistav plný polaritní rozporuplnosti je v jejích instalacích často symbolicky zprostředkován psí bytostí.

(Iva Mladičová, 2018)

 

Back To Top